Gdańsk, Pologne

Groupe ESC Troyes, Francja

site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk
Licencjat w dziedzinie zarządzania - Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach licencjackich - Czas trwania studiów: 1 rok - Warunki przyjęć: na podstawie podania - Uzyskane dyplomy: • Dyplom licencjacki z Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • Dyplom licencjacki z Zarządzania wydany przez Groupe ESC Troyes Korzyści ze studiów: • Podwójny dyplom • Studia w środowisku międzykulturowym • Zwiększenie szansy otrzymania zatrudnienia w instytucjach europejskich • Profesjonalne zajęcia prowadzone w międzynarodowym środowisku • Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach • Dla studentów zagranicznych: zdobycie doświadczenia innego niż akademickie uczelni macierzystej więcej >> (fr)
Privacy Policy